səs-küylü

səs-küylü
sif. Çox səs olan, gurultulu, gurultusu çox olan; qələbəlik. Səs-küylü yer. Səs-küylü bazar. Səs-küylü məclis.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • küylü — samit dilç. – əmələ gəlməsində küyün üstünlük təşkil etdiyi samit …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haylı-küylü — bax hay küylü. Dəli dağ nə qədər haylı küylü, nə qədər vahiməliqorxulu olsa da . . hər dağdan daha məftunedici gəlirdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səsli-küylü — bax səs küylü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hay-küylü — sif. Hay küy, səs səmir olan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cin — 1. is. 1. <ər.> Nağıllara və bəzi inanclara görə gözə görünməyən varlıq mövhumi bir məxluq. Cini tutub evdə işlədirmişlər. Cin hər işi tərsinə eləyirmiş. . Cin hər gün yalvararmış ki, üstündəki iynəyi çıxartsınlar. Çünki cinlər iynədən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gur — sif. 1. Güclü, qüvvətli, şiddətli. Günəşin gur şüaları. – Ocağı gur z. qaladı; Günortaya hazır oldu çığırtma. R. R.. Üfüqdən, buludlar arasından meşənin üzərinə alov rəngində gur şüalar çilənirdi. İ. Hüseynov. // Bərk. Ocaq gur z. yanır. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gurultulu — sif. 1. Gurultusu olan, çox səs salan, gurultu salan. Yağış nə qədər gurultulu z. yağsa, o qədər sonra hava xoş və aydın olur. . A. D.. Səndə gurultulu bir çağlayan var; Bu dönməz çağlayan durmadan axar. M. Müş.. Gurultulu alqış(lar) – uzun sürən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küyüldəmək — f. Boğuq, küylü səs çıxarmaq. Meşə küyüldəyir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məftunedici — sif. Öz gözəlliyi ilə məftun edən; valehedici, heyranedici. Məftunedici gözəllik. Məftunedici mənzərə. – Dəli dağ nə qədər haylı küylü, nə qədər vahiməliqorxulu olsa da . . hər bir dağdan məftunedici z. gəlirdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəriltili — sif. Gurultulu, uğultulu, son dərəcə səsli küylü. Belə bir şaqqıltılı, nəriltili, gurultulu hala adət edib alışmış Fərhadoğlu dərin fikirdən ayrıldı. . S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”